Op 19 maart 2022 organiseerde Kiwanis club Sittard wederom Sittarday Night Fever, ten bate van We4Kids. De opbrengst komt ten goede aan projecten voor zieke en kansarme kinderen in de regio.


Sittarday Night Fever


 

De vijfde editie van het benefiet feest Sittarday Night Fever  op 19 maart in het Toon Hermans Theater in Sittard, was weer een overweldigend succes. 

 

De aanwezigen bij dit feest, samen met de sponsoren, hebben een totaal bedrag van  ruim €11.000 samengebracht. Dit bedrag kon door de organiserende vereniging Kiwanis Club Sittard aan de stichting We4Kids kon worden overhandigd. 

 

Aan allen die hieraan hebben bijgedragen: Hartelijk dank voor jullie steun, namens de stichting We4kids en Kiwanis Club Sittard.

 

Naast dit goede doel, hebben de aanwezigen zich prima vermaakt en hopen we hen, en vele andere belangstellenden, ook bij de volgende editie in 2024 weer te kunnen begroeten.

 


Kiwanis Club Sittard

Sittarday Night Fever wordt om de twee jaar georganiseerd door Kiwanis Club Sittard, één van de oudste Kiwanis Clubs in Nederland; gestart in 1973 en verbonden aan Kiwanis International op 5 augustus 1975. Onder het motto "fun - friendship - fundraising" leveren wij een bijdrage aan de algemene doelstelling van Kiwanis International:  "Serving the children of the world"

 

Kiwanis Club Sittard richt zijn activiteiten vooral op het langdurig zieke en/of het kansarme kind in regio. Wij zetten ons met name in voor realisering van projecten wanneer deze niet uit reguliere budgetten kunnen worden gefinancierd. Daarnaast neemt Kiwanis Club Sittard deel aan projecten van Kiwanis Nederland en onderneemt gezamenlijke projecten met andere serviceclubs in de regio.We4Kids

Kiwanis club Sittard organiseert het benefietfeest ten bate van Stichting We4Kids. We4kids heeft als doel kinderen te ondersteunen in de regio Sittard-Geleen die niet het zorgeloze leven kunnen leiden dat je ieder kind zou wensen. We4Kids biedt hulp aan ernstig zieke en hulpbehoevende kinderen. Ook kinderen die onder de armoedegrens leven worden ondersteund, omdat die groep kinderen beduidend minder kans heeft op voldoende persoonlijke, maatschappelijke en culturele ontplooiing.